Att äga häst i Sverige

Att äga häst i Sverige

Köpet av en häst kan anses vara ett av de större beslut en människa tar i sitt liv. Det är ett stort ansvar och kommer att kräva mycket tid, men förhoppningsvis är det också något som kommer att bringa mycket glädje.

Att köpa häst är inte endast något som tar av en människas tid, utan det kräver även stora investeringar. Förutom att själva hästen innebär en stor kostnad, krävs det även stora investeringar i form av exempelvis stallplats, utfordring, hovslagare och nödvändig utrustning. Det tillkommer även oförutsedda kostnader vid hästägande, som exempelvis veterinärkostnader. Därmed är det viktigt att ha en bra förståelse för sin ekonomi vid valet att köpa en häst.

Precis som med både andra djur och människor så är ingen häst som en annan, utan de kommer med olika drag och personligheter. Som hästägare är det viktigt att lägga stort fokus på vilken typ av häst som kan tänkas passa bäst. För en ovan ryttare är det exempelvis viktigt med en stabil häst. Om ryttaren dessutom blir osäker lätt, blir det extra viktigt att matcha ryttaren med en häst som har en trygg personlighet. Förutom detta är det även viktigt att se över vad syftet är med hästen. Om hästägaren exempelvis har som mål att hästen ska tävla, är det viktigt att hästen är rätt för just det ändamålet.

Krav vid hästägande

Krav vid hästägande

För att alla hästar i Sverige ska må bra finns det regler att ta hänsyn till. Målet med kraven, förutom hästarnas välmående, är att hästarna ska få möjlighet att bete sig på att naturligt sätt. Dock är det endast lägstanivåerna som specificeras. Kraven för hästägare är specificerade av jordbruksverket och berör främst fem olika områden; skötsel och hantering, byggnader och förvaring, foder och vatten samt rastning och utevistelse. Utöver dessa huvudområden finns det även andra krav som ska uppfyllas.

Gällande skötsel ställs det krav på att hästar ska komma i kontakt med andra hästar på ett eller annat sätt. Det finns även bestämmelser kring att den utrustning som används till hästens ska vara välanpassad, för att undvika att hästen kommer till skada av en sadel som sitter dåligt exempelvis.

Hästar som befinner sig i Sverige under kalla perioder måste kunna stallas upp. I stallen ska luften vara frisk. Jordbruksverket ger även tydliga bestämmelser på den minsta storleken för stallets inredning, vilken beror av hästens storlek.

För att hästarna ska må bra finns det tydliga krav på tillgång till dricksvatten och hur de ska utfordras. Om en häst inte har fri tillgång till dricksvatten måste den exempelvis få möjlighet att dricka sig otörstig minst två gånger per dag, jämnt fördelat över dygnet.

Hästar ska även ha möjlighet att röra sig utomhus dagligen, på en plats som tillåter dem att röra sig fritt i alla deras gångarter. Det är även krav på att den plats där hästarna rör sig ska vara fri från föremål eller områden med stor risk att skada hästarna.

Ytterligare krav vid ägande av en häst är innehav av hästpass, vilket ska övergå i samma stund som hästen går över till den nya köparen. För att kunna införskaffa en hästförsäkring krävs även ett friskintyg från en veterinär.