Hästar under medeltiden

Hästar under medeltiden

Medeltiden är en av de allra längsta historiska perioderna vilken pågick ifrån slutet av 400 talet till 1400 talet. Naturligtvis skedde mängder av förändringar under samma period och det var också under denna period som Sverige också blev ett kristet land vilket också har betydelse för hur hästarna levde under medeltiden.

Från vilddjur till tamdjur

Redan under 6–7000 år sedan började hästen tämjas och från att ha varit ett djur som var jagat för sitt kött blev det tillslut ett av de allra populäraste husdjuren. Under brons och järnåldern tillhörde hästen endast det absoluta toppskiktet i samhället. Det var hövdingarna, stormännen och de kvinnor som påstods kunna utföra magi som också hade tillgång till hästen. Under medeltiden ändrades dock detta och hästen blev ett attribut och ett symboldjur för bland andra riddarna. I Neapel och i kyrkostaten fick hästar absolut inte användas för diverse enklare arbeten eller för jordbruk. Det var dock annorlunda i resten av Europa och här hemma i de nordiska länderna där hästen var böndernas stolthet och spelade en betydande roll i möjligheten av att utföra sysslor som tidigare var för hårt för en ensam bonde. Som transportmedel var såklart hästen fantastiskt och man kunde numera täcka större områden än tidigare när man behövde.

Under medeltiden var dock hästarna relativt små, mankhöjden var endast omkring 135 centimeter och den påminde bland annat speciellt om dagens islandshäst. Dagens hästar är omkring 150 och 170 cm och det gör hästen till ett av de husdjuren som faktiskt har expanderat sin vuxenvikt under medeltiden. Det fanns en hel del hästar i Sverige under denna tid och faktiskt så exporterades det så många att man också var tvungna att börja importera hästar från exempelvis Spanien och från Nordtyskland vilka var större och grövre än de svenska.

Hästaveln

Hästaveln

Under den medeltida perioden hade man inga större svårigheter med att avla fram olika typer av hästar. Man namngav dessa nya sorters hästar efter bland andra olika egenskaper eller vilket område de kom ifrån. Under medeltiden blev också de hjälpmedel man använde till hästen bättre och även mer bekväma, stigbyglar, sadlar och bett är några av de sakerna och faktum är att det inte är stor skillnad mellan vad vi använder nu som då. I slutet av medeltiden började man också öva på hästens styrka och snabbhet och de allra första tornerspelen såg därmed sitt ljus.

Under den senare delen av medeltiden behövde många större och starkare hästar som orkade bära en riddare med en ordentlig rustning medan bönderna dock var nöjda med lite mindre hästar då de inte kostade lika mycket varken i inköp eller i drift.  För att få ett perspektiv så kostade en medeltida arbetshäst som passade för jordbruket mellan 3-6 mark. En större och robustare häst passande en riddare kostade dock mellan 24 och 140 mark. En helt hisnande summa med tanke på att en dräng tjänade 1 mark, på ett helt år!