Hästen är människans bästa vän

Hästen är ett av våra mest populära husdjur, även om den nu inte bokstavligt bor inne i vårt hus. Det är och har varit en otrolig viktig del av människans utveckling inom jordbruk och möjlighet att transportera sig. Hur hade vi kunnat utveckla vårt jordbruk utan hästens hjälp med att plöja? I skogen gjorde hästen så att en människa kunde göra flera dagsverken på en dag. En stor del av människans utveckling har legat i att vi kunnat transportera oss själva och gods till andra platser. Genom möten med andra där vi kunnat utbyta information har utvecklingen först framåt i en helt ny takt än när vi levde i nästan helt isolerade små samhällen. För transport på vatten har vi länge använt oss av olika fartyg men för att färdas landvägen har hästen varit ytters viktig.

Historia

Hästen började att leva tillsammans med människan för mellan 5 000 och 6 000 år sen. Det var nomadfolk i nuvarande Mongoliet och Kina som började att fånga in vildhästar som användes som packdjur. Skelettfynd har visat på att dessa hästar var ganska små med en mankhöjd på runt 130 cm. Det verkar också som att det var mest ston som användes som tamhästar. Troligen för att de var lättare att hantera än hingstar. Ett par tusen år senare började hästkulturen att växa till sig i de här områdena. En kultur som finns kvar än idag hos de nomadfolk som lever i centrala Mongoliet och lever ganska isolerat från civilisationen. Så ungefär för 4 000 år sen började användandet av hästen att spridas tack vare nomadernas sporadiska kontakter med städerna i området.

Användes i krig

När skicket att använda hästar som dragdjur och att rida på spreds över världen dröjde det inte länge innan människan kom på att de kunde användas i krig. De äldsta fynden som visar på att hästar använts i krig är från cirka 800 år före Kristus och har hittats i dåvarande Assyrien, nuvarande norra Irak. Hästen var framför allt bra på att dra tunga laster med vapen och proviant. Romarriket använde sig mycket av hästen i sin framgångsrika krigsföring och användandet av tama hästar spreds upp över Europa, Afrika och Asien. Under medeltiden fick hästen en ny viktig roll när krigsföringen riktade in sig på att riddare stred mot varandra. Samtidigt användes hästen allt mer av vanligt folk, speciellt bönder som behövde kraft till jord- och skogsbruk.

Jordbruksredskap

Under 1800-talet utvecklades jordbruket i Europa och Nordamerika med stora steg och hästen var en viktig del i den utvecklingen. Nya jordbruksredskap togs fram och allt hängde på att ha hästen till att dra. Med en häst på gården gick det att göra flera mäns arbete på kortare tid. En plog som drogs av en stark häst kunde plöja mycket mer mark än en ensam man som drog en plog. Också ute i skogen gjorde hästen nytta. Den kunde dra hem hela stockar som kunde ha varit omöjliga för en man att dra hem. Samtidigt användes hästen allt mer till att transportera människor. Bekväma vagnar med fjädring kom som gjorde att folk kunde färdas bekvämt långa sträckor. Det var först mest fint folk som kunde färdas så men mot slutet av 1800-talet kunde allt fler kosta på sig att hålla sig med häst och vagn. Så hunden må kallas för människans bästa vän och det är kanske sant idag när hästen inte används på samma sätt längre. Dock är det nog hästen som tar förstaplatsen som viktigast djur för människan om vi ska se det i ett historiskt perspektiv.